Làm thế nào để chuyển đổi thông điệp Apple Mail sang định dạng EML và nhập khẩu vào MS Outlook

Many users of our EML to PST Converter asking us:

  • Làm thế nào để chuyển từ việc sử dụng MAC OS – Apple Mail client Microsoft Outlook?
  • Làm thế nào để xuất khẩu tin nhắn từ phần mềm ứng dụng email của MAC OS X (Mac OS X, POSIX, MAC OS 9)?
  • Làm thế nào để thực hiện việc chuyển đổi các thông điệp thành định dạng EML?
  • Làm thế nào để làm cho định dạng EML tương thích với mã hóa Windows?
  • Làm thế nào để thông điệp nhập khẩu từ Apple Mail để Outlook tập tin pst?

Bài viết, mà chúng tôi cung cấp cho sự chú ý của bạn mô tả quá trình chuyển email từ tiêu chuẩn apple mail khách hàng, chuyển đổi với đúng tập tin eml mã hóa và nhập khẩu để Microsoft Outlook. apple mail khách hàng có thể lưu tin nhắn đến .eml hoặc là .emlx định dạng, nhưng Outlook không thể nhập trực tiếp, may mắn thay EML để PST Chuyển đổi có thể xử lý công việc này một cách dễ dàng.

Tải về và đánh giá EML để PST Chuyển đổi bây giờ!

Hoặc tiếp tục, - lấy mã bản quyền và mở khóa các tính năng đầy đủ