Thẻ ghi lưu trữ: msg để RTF

định dạng thư điện tử chuyển đổi

Built-in Gửi email định dạng Chuyển đổi

Chúng tôi đã được cải thiện chương trình bằng cách thêm một số tính năng chuyển đổi mới. Bây giờ phần mềm có thể không chỉ nhập các tập tin của EML, MSG, EMLX (và MBOX tùy chọn và MBX) định dạng vào Outlook mà còn chuyển đổi các loại file PST, RTF, TXT, EML, MSG, định dạng TNEF và HTML. Để tận dụng tính năng mới này, bạn […]