Thẻ ghi lưu trữ: eml nhập khẩu

email conversion

EML để PST chuyển đổi trong chế độ hàng loạt

Các doanh nghiệp và các trang web phiên bản của EML để PST Chuyển đổi bây giờ hỗ trợ xử lý hàng loạt cho nhập khẩu các mảng của EML, EMLX và MSG file vào một hoặc nhiều file lưu trữ PST. Khả năng này có thể trở nên cực kì hữu ích cho các dự án di chuyển email lớn liên quan, ví dụ, kết hợp của hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn thông điệp đổ vào sử dụng cụ thể […]