Tag Archives: import EML

EML për PDT konvertimit në mënyrë grumbull

The Enterprise and Site version of EML to PST Converter now supports batch processing for importing arrays of EML, EMLX and MSG files into one or multiple PST storage files. Kjo aftësi mund të vijë në jashtëzakonisht e dobishme për projekte të mëdha të migrimit email përfshijnë, për shembull, merging of hundreds or even thousands of messages dumped to user-specific […]