סיפור הצלחה של דון Zurstadt

I made a road trip and needed to use my laptop, which runs with נוף, to temporarily do my email. The obvious tool to use with נוף היה Windows Mail. Ordinarily I use Outlook 2007 on my XP desktop computer. When I got home from the trip I had over 80 emails that I wanted to ייבוא מ-Windows Mail על הנייד לתוך Outlook on my desktop.

After I found that Microsoft does not provide for easily importing and exporting between two computers, I starting looking for a solution, especially since this need might reoccur. EmlToPst came to my attention via a Google search, and I הורדת גירסת ניסיון. However by this time I had already spent half a day trying to install an old copy of Outlook 2000 על נוף מחשב נייד עם המטרה הבלעדית של מקבל Windows Mail כדי לייצא pst. הקובץ – all to no avail (Outlook 2000 is no longer supported by Microsoft, and multiple workarounds suggested on the Internet were all dead ends). So ultimately the prospect of spending $14.95 [ הצעה מיוחדת קופון ] for a working solution looked pretty good. I did first verify, using the trial version, that EmlToPst באמת היה להמיר הודעת דוא"ל עם קבצים מצורפים כדי pst. כי אני יכול לפתוח Outlook 2007. And in the end, I feel like you rescued me from a terrible nightmare at a bargain price.

לא ניסיתי גם הרבה יותר מאשר המרה פשוטה של עץ של Windows Mail תיקיות אחת. Pst file. The awkward part was that I only wanted part of the Windows Mail folders – Inbox and Sent Items – so I had to make a copy of the tree and delete the unwanted folders before doing the conversion. Then EmlToPst לשים את כל תיקיות להמרה החדש. pst עם עצמו הכותרת שלו super-ולאחר מכן, תחת שלה תיבת הדואר הנכנס folder with all the original categories, including Inbox, repeated under that. It was no big deal to then copy the emails from this subtree into their respective categories in my real Outlook 2007 tree, but this would not be too much fun if I had to do it very often. If there is a direct way to automatically “synchronize” email from Windows Mail to Outlook 2007, putting everything properly from folder to respective folder, then that is not clear to me at this point. [ suggestion: פשוט לבטל את תיקיית השורש האופציה הבריאה ] As it was, however, I was only too pleased to get the emails and their attachments copied over and intact, even if it did require a number of manual operations (which might, I should add, be difficult or impossible for those with limited experience in these matters).

Thanks for a “life-saver”.

דון Zurstadt

.