بایگانی برچسب ها: MSG به RTF

فرمت ایمیل تبدیل

ساخته شده در ایمیل فرمت تبدیل

ما در برنامه با اضافه کردن برخی از ویژگی های جدید تبدیل بهبود یافته است. در حال حاضر نرم افزار ممکن است نه تنها فایل های EML وارد, MSG, EMLX (و MBOX اختیاری و MBX) فرمت به چشم انداز بلکه تبدیل این نوع فایل ها به PST, RTF, TXT, EML, MSG, TNEF و HTML. برای استفاده از این ویژگی های جدید شما […]